The vB Geek

Go Back   The vB Geek > vB Geek Commons > Testing Ground > Articles

Articles Test GARS articles

Advertisement
This is an HTML example. Isn't it just wonderful?!?!
  Learn how to remove ads

Comment
 
Article Tools Display Modes
Pterapogon kauderni
Pterapogon kauderni
kardinalabborre
Published by wrang
01-09-2007
Default Pterapogon kauderni

Pterapogon kauderni är en av de vanligaste kardinalabborrarna i handeln.
Till skillnad från de andra arterna är den till stor del aktiv på dagen. Med dess speciella färgteckning ger den ett glatt intryck i akvariet.
Stimfisk i akvariet:
Om den hålls ensam är den inte speciellt spännande, men i större stim på 6-8 individer eller fler kommer den till sin fulla rätt. Den utgör ingen fara för koraller eller andra lägre djur i karet.
Som små går det bra att ha flera men när de blir könsmogna så bildar de par som är ganska aggresiva mot andra Kauderni.
Lek:
Denna art håller sina ägg i munnen å kallas därför för munruvare. Äggen kläcks efter cirka 14 dagar och sen behåller hanen ynglen i munnen tills de har förbrukat sin gulesäck och är helt frisimmande... dvs efter cirka 20 dagar. Larverna är ca 10mm stora och matas lättast upp med tex artemianauplier.
Föda:
I dess naturliga miljö lever de på plankton. De har svårt att få dem att acceptera fryst foder.
Förekomst:
De hittas enbart kring Bangaii-öarna och eventuellt vid en närliggande ö-grupp. Man finner dom oftast i stora stim i bukter och laguner då på ett djup ner till ca 7 meter, ofta mellan grenarna på stenkoraller av släktet Porites och Stylophora.
Den här begränsade utbredningen i kombination med fiskens avancerade yngelvård gör den hotad i naturen. Det fångas många Kauderni och på samma tid som en clownfisk kan producera tusentals yngel så producerar en Kauderni högst ett 40-tal yngel. Man tar alltså ett ganska stort ansvar om man köper den här fisken.
Storlek:
De kan bli ca 8cm men oftast ej mer än 6cm
Custom field tests
The 'on' Title
on
The 'ah' Title
ah

Article Tools
Show Printable Version  Email this Page 

  #1  
By wrang on 01-09-2007, 03:55 PM
Default

test
The text is in Swedish
Reply With Quote
Comment

Article Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 09:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

Article powered by GARS 2.1.9 ©2005-2006